Personvern og vilkår

Vi beskytter dataene dine!
Personopplysninger og GDPR

AlltiMat Butikkene, er personopplysningsansvarlig for behandlingen
av dine personlige data i henhold til denne personvernerklæringen.
Hver butikkdrift er ansvarlig for personopplysninger og prosesser
personopplysninger registrert i forbindelse med
bruk av tjenesten som tilbys.

De personopplysninger som håndteres av oss og blir registrert er videomateriale, navn og personnummer.

Dine personopplysninger blir hovedsakelig samlet inn og brukt for å:
• Kunne tilby deg muligheten til å handle i en av våre butikker butikker.
• Sikre kvaliteten på tjenesten som ytes
• Forhindre misbruk av tjenesten, samt forhindre og etterforske forbrytelser
• Overhold juridiske forpliktelser

Vi vil ikke selge dine personopplysninger til eksterne parter
. Imidlertid kan personopplysninger deles
tredjeparter i saker om forbrytelser eller når disse er blitt bedt om etter myndighet. Utlevering av dine personopplysninger skjer alltid i henhold til gjeldende lover og dataene behandles kun for de oppgitte formålene.

Dine personopplysninger lagres i ca. 30 dager. Det gjelder også for kameraovervåking og Mobil BankID. Deretter slettet
Materialet. Der det er aktuelt, kan materiale legges til lagres lenger, for eksempel under etterforskning. Materialet
oppbevares sikkert og ingen uvedkommende har tilgang til materialet. Ved å akseptere de generelle betingelsene samtykker du til behandling av personopplysninger som beskrevet her.

I henhold til personvernforordningen har du som kunde visse lovfestede rettigheter i forhold til dine personlig informasjon. 

Du har rett til:

•  Å få tilgang til dine personlige data. Du kan be om et registerutdrag og få en kopi av dette personopplysninger som er registrert hos oss og tilhørende informasjon om hvordan disse behandles.

• Å trekke tilbake samtykke til håndtering av dataene dine personlig informasjon.

• Be om retting og sletting. Hvis du tror at din informasjon er feil, har du rett til å be om retting under visse omstendigheter har du rett til å få dine personopplysninger slettet. Hvis det er nødvendig for oss å beholde dataene, for eksempel for å overholde loven gjelder ikke dette.

• Innvendinger om interesse

Hvis du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke oppfyller kravene i databeskyttelsesforordningen har du også rett til å klage til Personverntilsynet.


Disse vilkårene gjelder fra 01.03.2021

Vilkårene gjelder mellom deg som kunde og AlltiMat som butikk.

Ved å gå inn og signere med Mobil Bank ID i en butikk, godtar du følgende vilkår og betingelser.

Varer solgt av oss kan ikke videreselges eller selges eller på en annen måte overføres til tredjeparte uten AlltiMat’s skriftlige samtykke.

Ansvar
Personen som logger inn i butikken (uavhengig av innloggingsmåte) er ansvarlig for alle som kommer inn døren, og at døren stenges ved inn- og utgang.

Betaling
Betaling kan gjøres med enten Vipps, bank eller kredittkort. Kunden godtar at kortdetaljer oppbevares med tredjeparten som butikkdriften bruker som leverandør av betalingssystemet. AlltiMat aksepterer ikke betaling i form av kontanter eller sjekker.

Kunden er ansvarlig for at betaling er utført av alle varer handlet fra butikken. Om kunden forlater butikken med varer som det ikke er gjennomført betaling for blir det utarbeidet en politianmeldelse.

Klage
Om det i henhold til bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven (SFS1990:932) er feil med et produkt, har kunden rett til å klage på det på grunn av feilen. Reklamasjon skal skje så snart som mulig etter feilen ble oppdaget på e-post til info@alltimat.no og kunden må kunne presentere følgende informasjon og dokumentasjon:

• Vare

• Kvittering

• Årsak til klage

• Kontaktdetaljer for kunden

Butikkens ansvar er i alle tilfeller begrenset til varens verdi som ble belastet kunden.

Diverse

Disse betingelsene gjelder inntil videre. 24-Syv AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene. Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert på eventuelle endringer i disse generelle vilkår.